Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định 201/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, chỉnh trang Trung tâm văn hóa - Thể thao phường Cổ Nhuế 2
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:16  | Lượt xem: 13

Chi tiết tại: file đính kèm