Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 về phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: "Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 362 tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án , bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước"
Ngày đăng 16/03/2020 | 09:59  | Lượt xem: 117

Chi tiết tại: file đính kèm