Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc dự án Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 26/04/2022 | 10:01  | Lượt xem: 41

Chi tiết tại: file đính kèm