Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước ngõ 3401/72/9/,457,457/41,457/57,477,477/2 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:40  | Lượt xem: 12

Chi tiết tại: file đính kèm