Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất 2 bên tuyến đường trục Tây Thăng long (vị trí DG6A), quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/10/2019 | 08:05  | Lượt xem: 799

Chi tiết tại:file đính kèm