Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Ttài liệu TXCT sau Kỳ họp 4 HĐND quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 21/12/2021 | 17:48  | Lượt xem: 61

Đại biểu HĐND Quận TXCT sau kỳ họp thứ 4 HĐND Quận: tại đây

Báo cáo tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND Quận trước kỳ họp thứ 4: tại đây

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND Quận, khóa III: tại đây