Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Thông báo số 313/TB-HĐND ngày 27/12/2021 V/v thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Quận sau kỳ họp thứ 4 HĐND Quận tại Tổ đại biểu HĐND số 3- phường Liên Mạc, Thụy Phương
Ngày đăng 27/12/2021 | 14:12  | Lượt xem: 67

Chi tiết tại: file đính kèm