Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Thông báo số 307/HĐND-VP ngày 20/12/2021 về việc Đại biểu HĐND Quận tiếp xúcvới cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 21/12/2021 | 12:51  | Lượt xem: 64

Chi tiết tại: file đính kèm