Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Thông báo số 268/TB-HĐND ngày 24/11/2021 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Quận trước kỳ họp thứ 4 HĐND Quận tại Tổ đại biểu HĐND số 3-phường Thuỵ Phương
Ngày đăng 24/11/2021 | 20:47  | Lượt xem: 41

Chi tiết tại: file đính kèm