Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Thông báo số 241-TB/QU ngày 08/12/2021 về Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, tổ chức CT-XH và nhân dân trên địa bàn Quận năm 2021
Ngày đăng 08/12/2021 | 14:59  | Lượt xem: 76

Chi tiết tại: file đính kèm