Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm năm 2022
Ngày đăng 13/01/2022 | 09:59  | Lượt xem: 89

Chi tiết tại: file đính kèm