Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 13/01/2022 | 10:01  | Lượt xem: 109

Chi tiết tại: file đính kèm