Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của quận Bắc Từ Liêm.
Ngày đăng 13/01/2022 | 09:44  | Lượt xem: 21

Chi tiết tại: file đính kèm