Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021 -2026
Ngày đăng 27/04/2022 | 18:04  | Lượt xem: 137

(BTLP) Sáng ngày 26/4/2022, HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; lãnh đạo một số phòng, ngành và các đại biểu HĐND Quận.

Description: E:\ảnh ngày 27.4\100CANON\_MG_0258.JPG

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận báo cáo

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tưu một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm; phê duyệt cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách quận Bắc Từ Liêm; điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và điều hòa Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 1). Các nghị quyết được thông qua đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Description: E:\ảnh ngày 27.4\100CANON\_MG_0233.JPG

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đề nghị: UBND Quận tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên; tăng cường cải cách để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để sớm hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả; yêu cầu các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Quận và đề nghị Ủy ban MTTQ tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Quận, kịp thời kiến nghị UBND Quận chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn