Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Kỳ họp thứ 4, HĐND quận Bắc Từ Liêm khoá III, nhiệm kỳ 2021-20126
Ngày đăng 18/12/2021 | 12:58  | Lượt xem: 197

(BTLP) Ngày 16-17/12/2021, HĐND quận Bắc Từ Liêm, khoá III nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 4 nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu, chi ngân sách, công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 và kế hoạch năm 2022; xem xét thảo luận, thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND Quận; tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; những vấn đề dân sinh bức xúc được đại biểu quan tâm. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm; các đồng chí đại biểu HĐND Quận khoá III nhiệm kỳ 2021-2026; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận khai mạc kỳ họp

Báo cáo về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn cho biết: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.210 tỷ đồng, đạt 101% dự toán thành phố và quận giao. Toàn Quận khởi công mới được 41/45 dự án; giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách thành phố đạt 130 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch thành phố giao, không để xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản. Quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 12 dự án với tổng diện tích thu hồi trên 7 ha, trong đó 11/12 dự án phục vụ xây dựng các công trình thiết chế công trên địa bàn. Công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường. Các hoạt động văn hoá, xã hội được duy trì phù hợp với điều kiện diễn biến dịch Covid-19; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo; an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm…

Đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm sẽ quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các giải pháp thu hút mọi nguồn lực dành cho đầu tư, tập trung hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công tạo động lực cho phát triển kinh tế. Cùng với đó là bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; củng cổ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe Báo cáo hoạt động của HĐND Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân Quận năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với kỳ họp thứ 4 HĐND Quận. HĐND Quận thảo luận và quyết nghị các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; kế hoạch năm 2022. Dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách Quận năm 2022. Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn