Gương điển hình người tốt, việc tốt Gương điển hình người tốt, việc tốt

Quyết định về việc tặng giải thưởng các tác giả có tác phẩm, bài viết đoạt giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 08/12/2021 | 09:52  | Lượt xem: 88

Chi tiết tại: file đính kèm