Gương điển hình người tốt, việc tốt Gương điển hình người tốt, việc tốt

Quận Bắc Từ Liêm triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Ngày đăng 09/12/2021 | 17:43  | Lượt xem: 115

Ngày 08/12/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND về tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Bắc Từ Liêm năm 2022.

Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, qua đó kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương ĐHTT, “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện gương ĐHTT, “Người tốt, việc tốt”; tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng các gương ĐHTT, “Người tốt, việc tốt” đồng thời lan tỏa những việc làm tốt, hành động đẹp.

Thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu từ ngày 08/12/2021 đến hết ngày 05/6/2022.

Để đạt mục đích trên, Quận sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi và các gương ĐHTT, “Người tốt, việc tốt”; phát hiện, đề xuất khen thưởng gương ĐHTT, “Người tốt, việc tốt”  của các cơ quan, đơn vị thuộc quận, kịp thời đề xuất các cấp khen thưởng các gương ĐHTT, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;...

Chi tiết Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi xem tại đây./.

Hữu Nam