Danh bạ liên hệ Danh bạ liên hệ

Khối nội chính
Ngày đăng 05/02/2015 | 00:00  | Lượt xem: 9885

Danh bạ khối nội chính

Công an Quận

Họ và tên Số điện thoại
Trưởng công an: Lê Đức Hùng 024.39398701
Đội tổng hợp 024.39398714
Đội chính trị hậu cần 024.39398701
Đội An ninh 024.39398709
Đội CSGT-TT 024.39398712
Đội THÁH&HTTP 024.39398711
Đội CSHS 024.39398702
Đội ĐTTH 024.39398704

 

Ban chỉ huy quân sự

Họ và tên Số điện thoại
Trực ban tác chiến 024.32242157
Chỉ huy trưởng: Ngô Tiến Dũng 024.32242162
Chính trị viên: Phan Thế Thọ 024.32241158
Chính trị viên phó: Nguyễn Trọng Tuấn 024.32242160
Phó tham mưu trưởng: Nguyễn Hữu Linh 024.32242161

 

Viện kiểm sát

Họ và tên Số điện thoại
Viện trưởng: Vũ Đăng Hiếu 024.32242055
Phó viện trưởng: Trần Đăng Thành 024.32242057

 

Tòa án nhân dân

Họ và tên Số điện thoại
Chánh án: Đào Bá Sơn 0978065778

 

Chi cục thi hành án dân sự

Họ và tên Số điện thoại
Chi cục trưởng: Phạm Quang Dũng 024.32242170
Chi cục phó: Nguyễn Thị Minh Hương 024.32242170