Danh bạ liên hệ Danh bạ liên hệ

Các đơn vị hiệp quản
Ngày đăng 19/12/2018 | 14:31  | Lượt xem: 14783

Danh bạ các đơn vị hiệp quản

Hội khuyến học

Họ và tên Số điện thoại
Chủ tịch: Nguyễn Chí Tuân 024.32242140
Phó chủ tịch: Đỗ Hữu Cận  

 

Hội đông y

Họ và tên Số điện thoại
Hội đông y 024.32242432

 

Chi cục thống kê

Họ và tên Số điện thoại
Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Cát 04.32242136
Chi cục phó: Phí Thị Hồng Nga 04.32242051

 

Đội quản lý thị trường

Họ và tên Số điện thoại
Đội trưởng: Phan Duy Vĩnh 024.32242066

 

Thanh tra giao thông

Họ và tên Số điện thoại
Đội trưởng: Nguyễn Thanh Sơn 024.32242068
Đội phó: Phạm Khắc Huân 024.32242068

 

Chi cục thuế

Họ và tên Số điện thoại
Chi cục trưởng: Phạm Đức Trung 024.32242069
Chi cục phó: Đinh Hoàng Tuấn 024.32242070
Chi cục phó: Phạm Thanh Phong 024.32242076
Hội tuyên truyền 024.32242075
Đội hành chính 024.32242072
Bộ phận một cửa 024.32242082

 

Kho bạc nhà nước

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Đặng Ngọc Điệp 024.32242050
Phó giám đốc: Ngô Phùng Hưng 024.32242051
Phó giám đốc: Vũ Thị Thanh An 024.32242048
Hành chính 024.32242049

 

Trung tâm y tế

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Đinh Thị Thanh 024.32242088
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hằng 024.32242089

 

Bảo hiểm xã hội

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Bình 024.32242061
Phó giám đốc: Nguyễn Đình Đạt 024.32242062
Phó giám đốc: Đào Thị Lanh 024.32242063
Phó giám đốc: Phạm Anh Khoa 024.32242060

 

Ngân hàng chính sách xã hội

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Dương Thị Nga 024.37645780
Phó giám đốc: Vũ Văn Duẩn 024.37634529

 

Điện lực Từ Liêm

Họ và tên Số điện thoại
Văn phòng 024.22100181
Giám đốc: Nguyễn Văn Tiến

024.37858842

Phó giám đốc kinh doanh: Nguyễn Văn Sơn 024.37858891
Phó giám đốc kỹ thuật: Đặng Vũ Hải 024.37858892
Phó giám đốc: Lã Thị Thu Yến 024.37858893

 

Bưu điện Từ Liêm

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Ngô Văn Lượng 024.38348862

 

Trạm bảo vệ thực vật

Họ và tên Số điện thoại
Trạm trưởng: Nguyễn Thị Vân 024.38371738
Trạm phó: Nguyễn Thị Hoa Mai 024.38371738

 

Trạm thú y

Họ và tên Số điện thoại
Trạm trưởng: Bùi Thiện Sơn 024.32242067

 

Trạm khuyến nông

Họ và tên Số điện thoại
Trạm trưởng: Hoàng Thị Luyến 024.38370554
Trạm phó: Nguyễn Thị Kim Dung 024.38370554

 

Hội người mù

Họ và tên Số điện thoại
Chủ tịch: Đỗ Văn Trường 024.32242135
Phó chủ tịch: Nguyễn Thu Trang 024.32242135

 

Ban quản lý chợ

Họ và tên Số điện thoại
Trưởng ban: Nguyễn Tiến Tuệ 024.37570013

 

Hạt quản lý đê

Họ và tên Số điện thoại
Hạt trưởng: Hoàng Tất Thành 024.38389070
Hạt phó: Nguyễn Quang Hùng 024.38389070
Hạt phó: Lê Xuân Hưởng 024.38389070