Danh bạ liên hệ Danh bạ liên hệ

Các Phường trực thuộc Quận
Ngày đăng 19/12/2018 | 14:17  | Lượt xem: 14405

Danh bạ điện thoại các Phường trực thuộc Quận

STT Tên cơ quan Số điện thoại
1 Phường Minh Khai 024.38370132
2 Phường Cổ Nhuế 1 024.38389641
3 Phường Cổ Nhuế 2 024.37481943
4 Phường Phú Diễn 024.32003255
5 Phường Phúc Diễn 04.38348896
6 Phường Đức Thắng 024.37525819
7 Phường Đông Ngạc 024.38362326
8 Phường Tây Tựu 024.37655125
9 Phường Thượng Cát 024.37512890
10 Phường Thụy Phương 024.37429019
11 Phường Xuân Tảo 024.38361095
12 Phường Xuân Đỉnh 024.37509036
13 Phường Liên Mạc 024.37512851