Tin nổi bật Tin nổi bật

Quận Bắc Từ Liêm quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày đăng 22/12/2022 | 08:54  | Lượt xem: 117
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền quận...

Hội Cựu Chiến binh Quận thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09/NQ-TW

Ngày đăng 22/12/2022 | 08:48  | Lượt xem: 59
Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới...

Những chuyển biến tích cực trong việc cưới văn minh tại phường Minh Khai

Ngày đăng 22/12/2022 | 08:41  | Lượt xem: 475
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 3-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”, với...

Quận Bắc Từ Liêm tập trung thực hiện tốt các giải pháp về công tác văn minh đô thị năm 2022

Ngày đăng 21/12/2022 | 09:06  | Lượt xem: 429
Bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời và tương đối toàn diện các nội dung về công tác văn minh đô thị của Cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ...

Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc với cư tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/12/2022 | 17:40  | Lượt xem: 48
Chi tiết tại: file đính kèm

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/12/2022 | 17:33  | Lượt xem: 60
Chi tiết tại: file đính kèm

Chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI

Ngày đăng 20/12/2022 | 17:31  | Lượt xem: 40
Chi tiết tại: file đính kèm