Tin nổi bật Tin nổi bật

Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 30/1/2023 về tổng hợp. tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 31/01/2023 | 10:34  | Lượt xem: 206

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm