thông tin tuyên truyền thông tin tuyên truyền

Thông báo báo chí một số hoạt động chỉ đọa, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 05- 09/8/2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 17:24  | Lượt xem: 203
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố ngày 09/8/2019

Ngày đăng 13/08/2019 | 16:59  | Lượt xem: 192
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và mô tô

Ngày đăng 10/08/2019 | 09:01  | Lượt xem: 193
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 30)

Ngày đăng 30/07/2019 | 09:03  | Lượt xem: 193
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 08-12/7/2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 13:11  | Lượt xem: 177
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 27)

Ngày đăng 12/07/2019 | 18:39  | Lượt xem: 166
Chi tiết tại: file đính kèm