Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Báo cáo tiếp thu, trả lời các kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 13 của HĐND Quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2020
Ngày đăng 13/05/2020 | 16:42  | Lượt xem: 130

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm