Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
440/QĐ-UBND khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020 UBND Quận
31/NQ-HĐND về việc điều chỉnh , hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 8) HĐND Quận
7264/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 UBND Quận
7549/QĐ-UBND Khen thưởng tập thể có thành tích trong công tác ứng dụng CNTT và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Quận năm 2019 (phòng LĐTBXH) UBND Quận
468/KH-UBND Tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
7775/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận Tổ quốc và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019 UBND Quận
7774/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội phụ nữ Quận năm 2019 UBND Quận
7773/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Công đoàn năm 2019 UBND Quận
7776/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội thẩm Nhân dân Quận năm 2019 UBND Quận
7777/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc" năm 2019 HĐND Quận
7455/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 UBND Quận
30/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho UBND các phường để thực hiện duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng , lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện năm 2020 HĐND Quận
29/NQ-HĐND Nghị quyết về mục tiêu đầu tư, phương án sử dụng và cân đối nguồn vốn ngân sách Quận đầu tư cho dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
1/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 HĐND Quận
34/NQ-HĐND Nghị quyết về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Quận HĐND Quận
33/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
32/NQ-HĐND Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
30/NQ-HĐND Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các phường để thực hiện duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện năm 2020 HĐND Quận
27/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 HĐND Quận
426/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) UBND Quận