Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá tài sản lô thiết bị y tế không còn nhu cầu sử dụng

Ngày đăng 14/10/2019 | 09:10  | Lượt xem: 333
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo đấu giá lô thiết bị y tế không còn nhu cầu sử dụng

Ngày đăng 21/06/2019 | 05:47  | Lượt xem: 197
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 14/05/2019 | 02:59  | Lượt xem: 268
Chi tiết tại: file đính kèm