Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

UBND Quận giao ban công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý, trật tự xây dựng quý I/2021
Ngày đăng 02/04/2021 | 10:27  | Lượt xem: 493

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 01/4/2021, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2021 về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng, ngành: Văn phòng HĐND-UBND, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Bắc Từ Liêm, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị; các đồng chí Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính các phường và Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng các phường.

Description: C:\100CANON\IMG_4182.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Hách – QUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Tại Hội nghị lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận báo cáo về đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý, trật tự xây dựng quý I/2021. Theo đó, quý I/2021, UBND Quận đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, có chiều sâu và kịp thời theo chỉ đạo của Thành phố và của Quận ủy; UBND các phường đã bám sát, triển khai xử lý vi phạm và lập biên bản vi phạm theo chỉ đạo của Quận. Tính đến ngày 15/3/2021, toàn Quận cấp được 3.244 giấy xác nhận đăng ký đất đai (đạt 39,6%).Tháng 03/2021, UBND các phường đã hoàn thiện được 5 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng số hồ sơ Phòng Tài nguyên Môi trường phải giải quyết trong quý I/2021 là 10 hồ sơ. Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn Quận là 38.754/39.514 thửa đủ điều kiện, đạt 98,2% số trường hợp đủ điều kiện cần cấp Giấy chứng nhận. Số hồ sơ đã thẩm định chờ bổ sung là 213 hồ sơ. Quý I/2021, cấp được 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về công tác phát hiện, xử lý vi phạm mới: Tháng 3/2021, toàn Quận phát hiện thêm 9 trường hợp vi phạm đất đai mới, nâng tổng số vi phạm mới trong Quý I năm 2021 là 18 trường hợp; Trong đó đã tham mưu ban hành xử lý 02 trường hợp vi phạm đất đai. Còn phải xử lý 16 trường hợp đang trong thời hạn giải quyết.

Description: C:\100CANON\IMG_4175.JPG
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đánh giá chung về công tác đăng ký đất đai: Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng đạt kết quả theo Kế hoạch đề ra, UBND Quận yêu cầu UBND các phường, các phòng, ngành chức năng liên thuộc Quận tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của các Sở, ban, ngành Thành phố và Quận về các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường, quản lý trật tự xây dựng đô thị; Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng; coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành trong toàn Quận; Đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Yêu cầu UBND các phường đăng ký chỉ tiêu bằng văn bản nhiệm vụ lĩnh vực nêu trên, gửi về UBND Quận (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/4/2021.

Đối với việc xử lý vi phạm đê điều, bãi trung chuyển tập kết vật liệu xây dựng của 04 phường ven sông Hồng: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Quận văn bản giao nhiệm vụ cho UBND các phường (trong đó tập trung xử lý về đất đai để chuẩn bị cho công tác đấu giá bến bãi). UBND các phường Thượng Cát, Liên Mạc, Đông Ngạc, Thụy Phương tăng cường công tác kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý vi phạm trong việc tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng, kinh doanh khai thác cát khu vực bãi sông Hồng qua địa bàn Quận và xử lý các vi phạm đê điều theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

Về công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng: Tiếp tục quan tâm phân công giao rõ nhiệm vụ xử lý công trình vi phạm, thường xuyên kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo 100%  các vi phạm mới kịp thời phát hiện, kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý dứt điểm theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật; 100% công trình có hoạt động xây dựng được kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đầy đủ.

Đối với các vụ việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phức tạp: Giao Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND các phường: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Quận tại Thông báo kết luận số 161/TB-UBND ngày 11/3/2021; Thông báo kết luận số 237/TB-UBND ngày 29/3/2021; Tập trung xử lý các vi phạm có tính chất phức tạp đã được UBND Quận chỉ đạo; Kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng do cơ quan Báo chí phản ánh, nhân dân gửi đơn thư, đã có văn bản chỉ đạo của Thành phố chuyển về (trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc; báo cáo kịp thời, đề xuất giải quyết, xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ).

 UBND các phường làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng đối với dự án tuyến đường Tây Thăng Long; Giao UBND phường Cổ Nhuế 2, Minh Khai,Tây Tựu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đất đai, trật tự xây dựng để tạo lên tuyến đường văn minh (trong đó tập trung quản lý xây dựng trên đất nông nghiệp); xử lý nghiêm trường hợp xây nhà siêu mỏng, siêu méo sau giải phóng mặt bằng của các dự án; đề xuất giải pháp báo cáo UBND Quận theo quy định.

Về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền sử dụng đất:  UBND các phường tiếp tục làm tốt công tác đôn đốc các trường hợp chưa đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký đất đai; khẩn trương bổ sung hoàn thiện xác nhận những hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký đất đai đã được thẩm định nhưng chưa đủ điều kiện, đã gửi về để bổ sung hoàn thiện theo quy định;

Về công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung và công tác quản lý đất đai đối với những dự án chuẩn bị thực hiện giai đoạn năm 2021-2025 của Thành phố và Quận. Đặc biệt xử lý nghiêm công trình vi phạm phát sinh trước, trong, sau giai đoạn công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Chủ tịch UBND Quận giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, UBND các phường./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn