Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Quận Bắc Từ Liêm giao ban công tác đầu tư xây dựng Quý I/2021: Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 08/04/2021 | 16:55  | Lượt xem: 790

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 07/4/2021, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Vũ Hà - TUV, Bí thư Quận và đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ công tác đầu tư xây dựng quý I/2021. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ngành: Văn phòng HĐND- UBND Quận, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các phường.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021: Tổng số dự án: 117 dự án với tổng Kế hoạch vốn năm 2021: 863.977 triệu đồng. (Đã bao gồm vốn chuyển nguồn dự toán năm 2020 sang năm 2021). Giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên toàn Quận đến ngày 31/3/2021: 40.759 triệu đồng/863.977 triệu đồng; trong đó: Nguồn vốn ngân sách Quận: Tổng số dự án: 93 dự án,tổng kế hoạch vốn: 682.977 triệu đồng. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung Thành phố được giao: Thực hiện dự án (09 dự án); Kế hoạch vốn năm 2021: 181.000 triệu đồng; Giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn đầu tư xây dựng tập trung Thành phố đến ngày 31/3/2021: 25.211 triệu đồng/181.000 triệu đồng đạt 13,9% Kế hoạch vốn giao.

Về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Số dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành từ đầu năm 2021 đến ngày 31/3/2021: 10 dự án, số tiền giảm trừ sau thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 723 triệu đồng; Số dự án phải đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành: 66 dự án.

Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Nhìn chung công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án của Quận tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư. 100% dự án đầu tư đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đều đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật. Tổng số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 là 440 dự án, đã bao gồm 01 chương trình đầu tư. Kết quả thực hiện đến ngày 31/1/2021 ố dự án đã hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020: 326 dự án, trong đó: Số dự án đã hoàn thành, quyết toán dự án hoàn thành: 242 dự án; Số dự án đã hoàn thành, chưa trình phê duyệt quyết toán dự án: 84 dự án. Số dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025: 114 dự án.

Description: D:\DCIM\100CANON\IMG_4379.JPG
Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Trưởng phòng Quản lý đô thị báo cáo

 

Description: D:\DCIM\100CANON\IMG_4370.JPG
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo

 

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND Quận và thảo luận trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng.

Description: D:\DCIM\100CANON\IMG_4391.JPG
Đồng chí Vũ Hà - TUV, Bí thư Quận ủy phát biểu

 

Description: D:\DCIM\100CANON\IMG_4380.JPG
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Vũ Hà - TUV, Bí thư Quận ủy và đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đánh giá 03 tháng đầu năm công tác đầu tư trên địa bàn Quận có những kết quả tích cực đặc biệt trong công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu. Các dự án khởi công mới năm 2021 đã được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công. Công tác giải ngân bước đầu đã được các chủ đầu tư quan tâm, tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách Quận có tỷ lệ giải ngân thấp. Về nguyên nhân: Do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; Chủ đầu tư tập trung cho công tác lựa chọn nhà thầu cho các dự án khởi công mới năm 2021, các dự án khởi công năm 2020 đã được tạm ứng với tỷ lệ cao dẫn đến khối lượng thanh toán đầu năm 2021 rất khó khăn.

Đồng chí Chủ tịch UBND Quận yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã đề ra; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý và thực hiện dự án, quản lý và thanh toán vốn đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của dự án theo quy định; Tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thiết kế, thi công các dự án có danh mục Kế hoạch vốn năm 2021 (đặc biệt các dự án trọng điểm như xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long, Cải tạo Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao Quận để phục vụ Seagame 31, các dự án đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách). Thực hiện nghiệm thu, thanh toán nhanh chóng, kịp thời ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, không để nhà thầu không có vốn thi công, không để nợ đọng xây dựng cơ bản khi dự án đã có vốn Kế hoạch năm 2021; Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành, chủ động phối hợp các phòng ban ngành và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục vụ việc hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định;... Các phòng, ban, ngành tiếp tục tham mưu Quận giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các dự án; Tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án trên địa bàn Quận../.

Tin - Ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn