Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng năm 2022
Ngày đăng 08/02/2022 | 17:12  | Lượt xem: 578

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Có thể nói, công tác quản lý quy hoạch,quản lý đô thị, trật tự xây dựng là một trong những vấn đề luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Việc tập trung làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, TTXD không chỉ góp phần đảm bảo quy hoạch, kiến trúc, mà còn tạo nên những tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị và triển khai các dự án động lực trong tương lai. Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm đề ra một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng như sau:

Thứ nhất, về công tác quản lý quy hoạch: Phối hợp với Sở quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về các nội dung liên quan đến quy hoạch phân khu đang triển khai trên địa bàn Quận. Thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch tổng mặt bằng các công trình, dự án theo phân cấp; triển khai Quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư  tỷ lệ 1/500; Quy hoạch vùng hoa; Quy hoạch kiến trúc cảnh quan, cắm mốc giới; đặc biệt quan tâm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc giữa các khu đô thị mới và khu vực dân cư làng xóm cũ. Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc theo chức năng, nhiệm vụ và theo phân cấp; tăng cường công tác kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Thứ hai về công tác quản lý hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng và quản lý đô thị, giao thông đô thị: Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình trên địa bàn Quận, công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng và kiểm tra giám sát xây dựng sau khi cấp giấy phép, xây dựng theo quy hoạch: Phấn đấu 100% các công trình khởi công đủ điều kiện cấp phép xây dựng phải được cấp phép; 100% các trường hợp mới phát sinh về xây dựng trái phép, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng và vi phạm về sử dụng và khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải được lập hồ sơ xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tiếp tục thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng các khu vực chưa được lắp đặt, các tuyến phố cần điều chỉnh.  Phấn đấu 100% các tòa nhà đủ điều kiện lập ban quản trị chung cư phải được thành lập.

Thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo thu gom, vận chuyển 100% rác thải sinh hoạt trên địa bàn; từng bước quản lý tốt vấn đề phế thải xây dựng và các chất thải rắn độc hại khác; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định của Thành phố về vận chuyển vật liệu rời lưu hành trên các tuyến đường giao thông; tiếp tục kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vệ sinh đối các công trình xây dựng, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, tái vi phạm; thực hiện tốt phân cấp tại quyết định 14/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố trong lĩnh vực duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, cây xanh thảm cỏ.

Nguyễn Hảo