Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Danh sách Giấy phép xây dựng được UBND quận Bắc Từ Liêm cấp phép (từ ngày 01/01/2022 đến 30/4/2022)
Ngày đăng 10/05/2022 | 10:08  | Lượt xem: 487

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm