Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Danh sách công bố thông tin Giấy phép xây dựng được UBND quận Bắc Từ Liêm cấp phép từ 01/5/2022 đến 30/8/2022
Ngày đăng 06/09/2022 | 17:29  | Lượt xem: 218

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm