Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 trường hợp để thực hiện Dự án xây dựng trường Mầm non Đông Ngạc C
Ngày đăng 15/10/2022 | 16:46  | Lượt xem: 420

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng 14/10/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 trường hợp để thực hiện Dự án xây dựng trường Mầm non Đông Ngạc C.

Để đảm bảo hoàn thành công tác thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng trường Mầm non Đông Ngạc C đúng tiến độ, UBND quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, làm tốt công tác phối hợp để triển khai cưỡng chế theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Trong sáng ngày 14/10/2022,các lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm và phường Đông Ngạc đã tiến hành cưỡng chế thu hồi diện tích 1.723,8m2 đất của 14 gia đình cá nhân sử dụng đất. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Các lực lượng tham gia cưỡng chế thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công đảm bảo an ninh trật tự.

Tin - Ảnh : Bích Luyện – Hữu Định