Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Cưỡng chế thu hồi đất đối với 08 trường hợp để thực hiện Dự án xây dựng Trường Mầm non Cổ Nhuế 1B
Ngày đăng 23/08/2022 | 08:11  | Lượt xem: 443

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng 23/8/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm và phường Cổ Nhuế 1 đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 08 hộ dân để thực hiện Dự án xây dựng Trường Mầm non Cổ Nhuế 1B.

Để đảm bảo hoàn thành công tác thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Trường Mầm non Cổ Nhuế 1B đúng tiến độ, UBND quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, làm tốt công tác phối hợp để triển khai cưỡng chế theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Tổ chức cưỡng chế thực hiện Dự án xây dựng Trường Mầm non Cổ Nhuế 1B

Trong sáng ngày 23/8/2022, các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi, giải phóng mặt bằng trên 1.859m2 đất liên quan đến 08 gia đình là chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Các lực lượng tham gia cưỡng chế thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công đảm bảo an ninh trật tự.

Tin - Ảnh : Bích Luyện – Hữu Định