Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Cần sớm hoàn thành giải phòng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Ngày đăng 29/11/2022 | 15:09  | Lượt xem: 3334

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 315/2005/QĐ-TTg ngày 02/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

 

Quang cảng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày 07/6/2016, Bộ Công Thương có Quyết định số 2281/QĐ-BCT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đến ngày 10/8/2016, Bộ Công Thương có Quyết định số 3285/QĐ-BCT về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trong đó: Chủ đầu tư: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mục tiêu đầu tư: “Đáp ứng nhu cầu đào tạo về giáo dục thể chất và giao lưu văn hóa, sinh hoạt văn nghệ và hướng nghiệp của sinh viên; đảm bảo công tác đào tạo cả trí tuệ và thể chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ”. Dự án nằm trong khu đất có diện tích 18.433,8m2 bao gồm các công trình: Nhà câu lạc bộ quốc tế, nhà văn hóa thể thao đa năng, trạm xử lý nước thải, sân bóng đá mi ni, bể bơi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân đường, cảnh quan, các công trình phụ trợ. Tổng diện tích xây dựng là 1.990 m2; mật độ xây dựng 10,8%, chiều cao 4 tầng.  Tổng mức đầu tư 191.713 triệu đồng trong đó chi phí GPMB: 64.519 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư: “Vốn tự huy động từ các nguồn thu hợp pháp của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”. Thời gian thực hiện: 2017- 2021. Ngày 25/11/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có Quyết định số 466/QĐ-ĐHCN-QLDA về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện: 2017-2024.

Theo đó, Dự án có Quy mô thu hồi đất với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi và số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan: 18.423,8 m2/43 hộ và 03 tổ chức. Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, GPMB và chính sách BTHT: UBND quận Bắc Từ Liêm đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và Tổ công tác dự án; Ban hành thông báo thu hồi đất đến từng người sử dụng đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất tại Dự án. Trong đó, ban hành quyết định thu hồi và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMP đối với 43 hộ/43 hộ và 02/3 tổ chức với diện tích đất 17.849,6 m2/16.534.646.593 đồng. Trong đó: 27 hộ và 02 tổ chức đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng/12.089,5 m2/12.881.777.810 đồng(chiếm 66,8 % diện tích thu hồi). Hiện tại còn 15 hộ chưa nhận tiền và chưa chấp hành bàn giao mặt bằng; có 01/16 hộ (hộ gia đình ông Nguyễn Đức Bảy) đã chấp hành bàn giao mặt bằng nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Như vậy, công tác cưỡng chế thu hồi đất Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện với dự kiến diện tích đất cưỡng chế thu hồi là 5.591,4 m2, liên quan đến 15 hộ gia đình, cá nhân, với 105 nhân khẩu. Trong đó,  04 hộ đất không có công trình xây dựng (29 nhân khẩu); 05 hộ đất có công trình xây dựng nhưng không sinh sống trực tiếp tại nơi GPMB (26 nhân khẩu); 06 hộ đất có công trình xây dựng (02 trường hợp sống trực tiếp tại nơi GPMB và 14 trường hợp cho thuê, liên quan đến 50 nhân khẩu).

 Do các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành bàn giao mặt bằng, Chủ tịch UBND Quận đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 15 hộ theo quy định pháp luật. Trước khi triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, UBND Quận giao: Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án sẽ tổ chức đối thoại với người bị cưỡng chế vào tuần đầu của tháng 12/2022; UBND phường Minh Khai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản chấp hành bàn giao mặt bằng. Thời gian dự kiến tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào sáng ngày 14/12/2022.

Có thể khẳng định, UBND quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở Dự án đã được Sở TN&MT Hà Nội bàn giao mốc giới để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 28/9/2016; Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành các Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất; UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất các năm từ 2016 – 2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư. Đây là dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, thuộc dự án Nhóm B được Bộ Công thương giao kế hoạch đâu tư vốn để thực hiện dự án, tổng số tiền 206,304 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu của Nhà trường để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách. Dự án này thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2003.

Để chủ động trong công tác nắm tình hình, đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Minh Khai nói chung, khu vực xung quanh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng, các phòng, ban có liên quan phối hợp với UBND phường Minh Khai, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đối thoại với các hộ dân trong diện cưỡng chế thu hồi đất, thông tin về chủ trương, chính sách trong quá trình thực hiện Dự án. Các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các nội dung có liên quan công tác chuẩn bị cưỡng chế phục vụ công tác tuyên truyền đối với các hộ dân có liên quan. Mặt khác, UBND phường Minh Khai phân công lực lượng đoàn thể, chính trị - xã hội phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc vận hành điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạn ùn tắc giao thông, tập trung đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra đó là: Cần sớm hoàn thành GPMB dự án đầu tư mở rộng cơ sở 1 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Minh Tâm