Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 10/09/2020 | 09:32  | Lượt xem: 328

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 09/9/2020, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ công tác đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm trên địa bàn Quận. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận; Lãnh đạo các phòng, ngành: Văn phòng HĐND- UBND Quận, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch, Văn hóa và thông tin, Giáo dục và đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các phường.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-09 gb đầu tu công và cát sỏi\gb đầu tu công và cát sỏi 002.JPG
Đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo

 

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-09 gb đầu tu công và cát sỏi\gb đầu tu công và cát sỏi 005.JPG
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Sau khi nghe báo cáo của các đồng chí: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Quận; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp; đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020 đã đề ra; Các Hội đồng chủ trương đầu tư dự án sớm xem xét, báo cáo UBND Quận để trình HĐND Quận thông qua danh mục các dự án khởi công năm 2021. Tập trung các giải pháp thu ngân sách: đấu giá đất, thu các loại thuế, phí… Giao phòng Quản lý đô thị bám sát các Sở, ngành Thành phố để sớm có kết quả điều chỉnh quy hoạch đối với các trường học dự kiến đầu tư trên địa bàn.

Đối với khó khăn vướng mắc liên quan đến tiến độ giải ngân các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư: đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, UBND các phường khẩn trương tham mưu Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tổ chức cưỡng chế khi đủ điều kiện.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-09 gb đầu tu công và cát sỏi\gb đầu tu công và cát sỏi 012.JPG
Đồng chí Trần Thế Cương- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Đồng chí Chủ tịch UBND Quận giao Ban quản lý dự án phối hợp phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND Quận văn bản xin ý kiến Thành phố hướng dẫn đối với những công trình trong quá trình giải phóng mặt bằng phải hoàn trả theo hình thức hoàn trả công trình hay bằng tiền; Giao Ban quản lý dự án rà soát báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo hướng dẫn đối với những hồ sơ liên quan còn thiếu tại dự án đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Đối với chủ trương đấu giá các dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá các lô đất 2,5ha phường Tây Tựu, 2,55 ha phường Liên Mạc, 3,18 ha phường Liên Mạc: Giao phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất lập danh mục các dự án đấu giá đất, phương thức đấu giá đất báo cáo Ban Thường vụ quận ủy và UBND Quận. Đồng thời, giao Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đấu giá đất, báo cáo UBND Quận chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước UBND Quận về tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các dự án./.

Tin - Ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn