Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 51
Tổng số truy cập: 7243045

xã hội xã hội

Trên 66,6 tỷ đồng được Ngân hàng chính sách xã hội Quận thực hiện giải ngân cho người lao động trong 6 tháng đầu năm
Ngày đăng 10/06/2024 | 10:59  | Lượt xem: 83

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao NHCSXH quận Bắc Từ Liêm bám sát chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp cùng với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn tích cực triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội phát triền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tính đến ngày 31/5/2024, Phòng giao dịch NHCSXH quận đã thực hiện giải ngân số tiền 66.640 triệu đồng cho người lao động vay vốn nâng tổng dư nợ của đơn vị lên 396.430 triệu đồng, tăng 11.418 triệu đồng so với năm 2023. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng giúp người dân có vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất nhằm phát triển kinh tế gia đình.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phòng giao dịch NHCSXH quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi; rà soat đối tượng vay vốn, tập trung tổ chức cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai minh bạch. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXHquận tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đang thực hiện trên địa bàn để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc./.

Mỹ Linh