Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 118
Tổng số truy cập: 6563982

xã hội xã hội

Ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm với những kết quả nổi bật năm học 2022-2023
Ngày đăng 14/09/2023 | 14:43  | Lượt xem: 88

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, năm học 2022-2023 thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” với 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành phố Hà Nội, cùng sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy- HĐND-UBND quận Bắc Từ Liêm, ngành Giáo dục Quận đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đạt được những kết quả ấn tượng, toàn diện.

Description: A group of people standing on a stageDescription automatically generated

 Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp Giáo dục đào tạo, năm học qua, Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 27 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025; đưa nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với bộ môn Đạo đức, Giáo dục công dân Quận; chỉ đạo thực hiện tốt kỷ cương hành chính, qui tắc ứng xử, quy chế, quy trình giải quyết công việc nội bộ. Thực hiện quản lý thu chi, quản lý sử dụng tài sản, tài chính đúng quy định; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và sớm hơn thời gian quy định tạo được sự hài lòng của nhân dân, được nhân dân đánh giá cao.

Ngay từ đầu năm, Quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022 - 2023 linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vừa học tập, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng giáo dục của từng cấp học. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích; tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học. 

Công tác phát triển hệ thống giáo dục, quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn được đảm bảo. Toàn Quận hiện nay có 61 trường (công lập 50 trường; tư thục có 11 trường). Công tác đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô mạng lưới trường học và xây dựng trường Chuẩn Quốc gia được Quận quan tâm và đầu tư hiệu quả. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 86%, trong đó 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt 233% kế hoạch, vượt chỉ tiêu đề ra 133%, xếp thứ 5 toàn Thành phố về tỷ lệ trường Chuẩn Quốc gia, xếp thứ hai của Cụm thi đua. Quận thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục: 03 dự án đưa vào sử dụng năm 2022-2023; đang triển khai thực hiện 11 dự án xây dựng mới trường học 4 dự án cải tạo, sửa chữa trường học….

  Bên cạnh đó, việc phát triển đội ngũ, nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng, nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phát triển từ gần 2.000 người lên trên 6.050 người trong đó 100% đạt chuẩn và gần 86.8% đạt trên chuẩn trình độ theo quy định; nâng tỉ lệ nhà giáo là đảng viên từ 30% lên đến 48,6 % năm 2022. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sử dụng thành tạo tin học văn phòng phục vụ quản lý và giảng dạy; có 86% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn tiếng Anh B2 và C1; 03 cán bộ quản lý, giáo viên đạt giải thưởng “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo” cấp Thành phố lần thứ 6 năm 2022….

  Đáng chú ý, toàn Quận đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin ngành giáo dục, 100% trường được đầu tư máy tính, máy chiếu phục vụ dạy-học; 28 dự án được đầu tư thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai website của phòng và các trang thông tin điện tử trường; 100% các trường thực hiện quản lý và ứng dụng CNTT trong giảng dạy qua 25 phần mềm; 90% số tiết học được ứng dụng CNTT, xây dựng kho học liệu điện tử trên 9.000 bài giảng. Đặc biệt, Bắc Từ Liêm là Quận đầu tiên xây dựng được Trung tâm điều hành thông minh ngành giáo dục và đang từng bước hoàn thiện và sử dụng hiệu quả; cũng là quận duy nhất đang triển khai mô hình Trường học công viên – mô hình tiêu biểu đang được nhân rộng trên các quận huyện Thành phố; là Quận đầu tiên và duy nhất trong Thành phố đã kết nối được với Tổ chức Giáo dục NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING của Hoa Kỳ; là đơn vị đầu tiên của Thành phố thực hiện được việc dạy Ngoại ngữ 2 với Tiếng Nhật và Tiếng Hàn Quốc tại đầy đủ 100% các trường THCS công lập trên địa bàn Quận.

 Giáo dục STEM và Giáo dục kết nối, dạy học theo dự án là nội dung đổi mới chuyên môn nổi bật của Bắc Từ Liêm; triển khai đại trà Giáo dục STEM tại 3 cấp học. Giáo dục STEAM với Mầm non và Tiểu học rất nhanh nhạy, chủ động triển khai tích cực, gắn với dạy học theo dự án ở 3 nội dung chính: Thực hiện Bài học Stem, tổ chức cho học sinh Trải nghiệm Stem và hướng dẫn học sinh tiếp cận nghiên cứu khoa học... được các phòng chuyên môn của Sở đánh giá rất cao. Thực hiện Dạy học kết nối với 3468 giờ học kết nối với các lớp học tại 11 tỉnh thành trong cả nước và 8 nước trên Thế giới. 

 Bằng sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn ngành Giáo dục, chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 trên địa bàn Quận được nâng lên rõ rệt. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong năm học tới, ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm sẽ triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"./.

Kim Anh