Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 142
Tổng số truy cập: 7322686

xã hội xã hội

Ngân hàng CSXH quận Bắc Từ Liêm giải ngân 4,6 tỉ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách tới người dân trên địa bàn phường Tây Tựu
Ngày đăng 10/07/2024 | 17:13  | Lượt xem: 135

Ngày 10/7/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quận Bắc Từ Liêm thực hiện giải ngân lưu động tín dụng chính sách tại phường Tây Tựu với tổng số vốn 4,6 tỷ đồng, giúp cho gần 60 người lao động được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua các chương trình cho vay: Vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo việc làm cho người dân, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.Đến 10/07/2024 Tổng dư nợ trên địa bàn phường Tây Tựu đạt gần 27 tỉ đồng với 361 khách hàng vay vốn.

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội Quận hỗ trợ người dân phường Tây Tựu

      Cùng với giải ngân nguồn vốn vay, đơn vị cũng tiến hành thu lãi hàng tháng số tiền đối với các chương trình cho vay; tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn phường, nhằm cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách mới về công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp các tổ tiết kiệm và vay vốn trong công tác hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn…

     Theo báo cáo của NHCSXH quận Bắc Từ Liêm, hiện nay Ngân hàng đang thực hiện cho vay 7 chương trình tín dụng với 5300 hộ vay có tổng dư nợ 408.688 tỉ đồng. Qua kiểm tra các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển được ngành nghề kinh doanh và có thu nhập ổn định trả ngân hàng.

Mỹ Linh