Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 70
Tổng số truy cập: 5677258

xã hội xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Bắc Từ Liêm thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách
Ngày đăng 17/01/2022 | 11:45  | Lượt xem: 362

(BTLP) Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện tốt nhiều chương trình cho vay vốn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo. Theo thống kê của Ngân hàng chính sách xã hội quận Bắc Từ Liêm đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ 8 chương trình vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn quận đạt 304 tỉ đồng, cho gần 5000 hộ vay vốn, đạt 100% kế hoạch năm 2021.

        Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện giả lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng theo quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng chính sách xã hội quận Bắc Từ Liêm đã triển khai tuyên truyền về chính sách giảm lãi suất lồng ghép trong các buổi giao ban cho các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp phường, tổ Trưởng tổ Tiết kiệm & vay vốn. Tại ngân hàng đã thực hiện rà soát  các món vay đang có dư nợ và vác món vay đã tất toán nhưng được hưởng giảm lãi từ 01/10/2021-31/12/2021 để thực hiện giảm lãi cho khách hàng theo quy định. Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội Quận cũng đã phối hợp với Hội đoàn thể quận chỉ đạo Hội đoàn thể các phường tuyên truyền, phổ biến và triển khai kịp thời chủ trương giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ Tướng Chính phủ quy định về lãi suất.

Người dân đến giao dịch tại Ngân hàng chính sách xã hội quận

         Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách áp dụng đối với khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội từ ngày 01/10/2021- 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ Tướng Chính phủ.

         Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội quận Bắc Từ Liêm, hiện nay Ngân hàng đang thực hiện cho vay 8 chương trình tín dụng có tổng dư nợ hơn 304 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2021 với hơn 4700 hộ vay thông qua 122 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn tín dụng đã giúp cho các hộ vay có nguồn vốn ổn định để phát triển sản xuất kinh doanh nhất là trong tình hình dịch bệnh tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn