Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 107
Tổng số truy cập: 4889495

xã hội xã hội

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Ngày đăng 16/07/2021 | 15:22  | Lượt xem: 53

(BTLP) Căn cứ Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính Phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) hướng dẫn nghiệp vụ số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, tại quận Bắc Từ Liêm quy trình cho vay được cụ thể như sau:

Về đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động theo quy định tại khoản 11 mục II Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ, về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi chung là khách hàng); Chi nhánh Ngân hàng CSXH cấp tỉnh, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện ( gọi chung là nơi cho vay)

Về điều kiện được vay vốn: Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc bao gồm: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khản 3 điều 99 Bộ luật lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi  nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm vay vốn.

Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh: Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm vay vốn.

Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 8/7/2021 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất kinh doanh: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm vay vốn; Khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm vay vốn.

Về nguyên tắc cho vay: Việc cho vay phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch; Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ đúng hạn.

Về mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

Việc xác định mức cho vay hàng tháng đối với khách hàng như sau:

Mức cho vay  tối đa

    Số tiền vay vốn trả

   Số tiền vay vốn trả lương

01 tháng của 01

=   lương ngừng việc

+   cho người lao động

Khách hàng

 

     khi phụ hồi sản xuất

Trong đó:

 

 

Số người LĐ bị ngừng việc

Số tiền vay vốn

    Mức lương tối thiểu

 được cơ quan BHXH xác

Trả lương ngừng việc

 = vùng đối với người lao 

X    nhận trong danh sách

 

    động bị ngừng việc

  mẫu số 13a ban hành theo

 

 

 QĐ số 23/2021/QĐ-TTg

 

 

 

      Số người LĐ đang làm

Số tiền vay vốn

    Mức lương tối thiểu

      việc theo hợp đồng lao

Trả lương cho người

 = vùng đối với người lao 

X    động được cơ quan bảo

Lao động khi phục

  động đang làm việc

       hiểm xác nhận trong danh

hồi sản xuất

theo hợp đồng lao động

         sách mẫu số 13b/13c ban

 

 

hành kèm theo QĐ số

 

 

23/2021/QĐ-TTg

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Về thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận dưới  12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Lãi suất cho vay : 0%, Lãi suất quá hạn 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH quận Bắc Từ Liêm, hiện nay Ngân hàng đang thực hiện cho vay 7 chương trình tín dụng với hơn 4017 hộ vay có tổng dư nợ hơn 279 tỉ đồng. Đối với chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động được thực hiện đến 31/3/2022./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn