Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 60
Tổng số truy cập: 5094983

xã hội xã hội

Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Quận triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 18/11/2021 | 22:20  | Lượt xem: 19

(BTLP) Sáng ngày 17/11/2021, đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận dự và chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm 2021 triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Quận. Tham gia dự Hội nghị có các đồng chí thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Quận.

Đồng chí Dương Thị Nga - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Quận báo cáo

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, ngay từ đầu năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội Thành phố; tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ được ngân hàng chính sách Thành phố và UBND Quận giao năm 2021; Chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội Quận chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ngân hàng chính sách Thành phố giao ngay từ những ngày đầu năm 2021 như: thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, huy động tiền gửi tiết kiệm của các hộ, tập trung củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn phường. Tính đến ngày 31/10/2021, tổng nguồn vốn là 302.018 triệu đồngtăng 36.619 triệu đồng (13,7%) so với 31/12/2020; Nợ quá hạn đến 31/10/2021 là 292.116 triệu đồng. Thực hiện huy động tiết kiệm với tổng số tiền là 23.658 triệu đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã cho 04 doang nghiệp để trả lương ngừng việc cho người lao động với số tiền là 1.083 triệu đồng với 235 lượt lao động; cho 40 khách hàng vay chương trình nhà ở xã hội;  280 hộ vay với số tiền 11.650 triệu đồng để có nguồn vốn để phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề về đối tượng để huy động vốn và đối tượng cho vay vốn. Đồng thời, đề nghị bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm cho một số làng nghề: may mặc, trồng hoa, cây ăn quả; bố trí ngân sách ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội Quận trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 để đáp ứng nhu cầu vay của các hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí  Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí  Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận ghi nhận đánh giá cao kết quả đã được trong 10 tháng đầu năm 2021 của hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách Quận. Về nhiệm vụ quý 02 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu việc thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định; Thực hiện triển khai các giải pháp đồng bộ để tăng trưởng nguồn vốn cho vay đáp ứng đủ nhu cầu của Hộ nghèo và các đối tượng chính sách bao gồm cả nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn địa phương. Tham mưu cho UBND Quận bổ sung nguồn vốn năm 2022 vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH Quận  để cho vay giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm,....; đẩy mạnh huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm dân cư và huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu tăng cả về số lượng thành viên tham gia và mức tiền gửi của từng thành viên. Thực hiện tốt công tác quản lý dư nợ. Ngân hàng chính sách Quận bám sát các văn bản của Thành phố về đối tượng cho vay cần vận dụng linh hoạt. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, cơ chế nghiệp vụ của Ngân hàng chính sách như: chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo… chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, tăng cường kiểm tra, đối chiếu hộ vay; tham gia 100% kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện, phối hợp với các hội đoàn thể khắc phục những hạn chế ngày càng nâng cao chất lượng ủy thác đặc biệt là khâu kiểm tra trước khi cho vay để đảm bảo hộ vay sử dụng đúng mục đích, làm tốt công tác bình xét cho vay. Thực hiện tốt các hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch phường an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Quận giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng,ngành; giao UBND các phường căn cứ vào chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn