Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 50
Tổng số truy cập: 6239709

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Ý nghĩa ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 10/03/2023 | 08:13  | Lượt xem: 139

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân. Thể dục thể thao là một trong những lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo, xây dựng và phát triển ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công và trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập thể thao (nguồn Internet)

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác cũng là người khai sinh nền Thể dục thể thao của chế độ mới. Ngày 30/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên (sau này là Ban Thể dục thể thao Trung ương năm 1957, đổi thành Ủy ban Thể dục Thể thao năm1960). Với mục tiêu “xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”, Sắc lệnh nêu rõ: Nha thể thao Trung ương có nhiệm vụ “liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục để nghiên cứu và thực hành thể dục trong toàn quốc”. Gần hai tháng sau, căn cứ theo quyết định của Quốc dân đại hội Việt Nam (Quốc hội khoá 1) họp ngày 2/3/1946 định sự tổ chức của Chính phủ liên hiệp kháng chiến, thay mặt Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia giáo dục. Cũng trong ngày 27/3/1946, trên các báo Cứu Quốc, Việt Nam khỏe và nhiều tờ báo khác đăng lời “Hồ Chủ tịch hô hào đồng bào tập thể dục: Sức khoẻ và thể dục”. Trong bài viết, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước…”

Ngày 29/1/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hằng năm làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. Quyết định ghi rõ Ngày Thể thao Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh. Ngày 27/3/1946 chính thức là ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam. Đây là văn kiện lịch sử, được coi như cương lĩnh đầu tiên về xây dựng nền Thể dục thể thao cách mạng của nước Việt Nam mới, thể hiện tập trung tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao phục vụ sức thịnh. Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhiều nơi trong cả nước dấy lên phong trào Khoẻ vì nước rầm rộ trong năm 1946. Với những ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, ngày 27/3 được Nhà nước ta lấy làm “Ngày Thể thao Việt Nam” hàng năm để khích lệ phong trào Thể tục thể thao quần chúng ngày càng được phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, dần dần đưa Thể dục thể thao trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

          Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam; Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện Thể dục thể thao nâng cao thể chất, tinh thần phòng chống bệnh tật, động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện Thể dục thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, hình thành thói quen tập luyện Thể dục thể thao trong các tầng lớp Nhân dân, nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/02/2023 về tổ chức Giải Thể thao Gia đình năm 2023. Trong đó, có triển khai tới UBND các phường, huy động các vận động viên tham gia là những thành viên trong một gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Các nội dung thi đấu gồm: môn cầu lông, chạy tiếp sức gia đình và nhảy bao bố. Các độ tuổi tham gia từ nhỏ tuổi đến trên 46 tuổi, phụ thuộc vào từng nội dung thi đấu. Giải thể thao dự kiến được tổ chức vào ngày 25/3/2023 với sự tham gia của các gia đình thuộc 13 phường trên địa bàn Quận.

Ngày 03/3/2023, UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 8 - Vì hòa bình năm 2023. Tại kế hoạch này, Quận đã yêu cầu UBND các Phường và các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang triển khai tổ chức ngày chạy Olympic và kết hợp gắn với chạy kiểm tra phổ thông Giải chạy Báo Hànộimới, thời gian trong tháng 3/2023 (tập trung cao điểm từ ngày 10/3/2023 đến ngày 27/3/2023).Trong Kế hoạch, UBND Quận cũng đã giao chỉ tiêu Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới cho các đơn vị khối Phường, cơ quan, lực lượng vũ trang là 6.700 vận động viên và khối trường học trên địa bàn Quận là 3.550 vận động viên tham gia. Dự kiến tổ chức thi Chung kết cấp Quận dự kiến vào ngày 30/8/2023.

Cùng với nhiều các hoạt động khác, đây thực sự là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam 27/3, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành và trong nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập Thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Là cơ hội để UBND Quận phát hiện các tài năng thể thao, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển của Quận tham dự Giải thể thao cấp Thành phố tổ chức hàng năm./.

Đỗ Liễu