Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 20
Tổng số truy cập: 6173460

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm quán triệt, triển khai hướng dẫn một số nội dung về xây dựng đô thị văn minh
Ngày đăng 20/10/2022 | 11:33  | Lượt xem: 382

(BTLP) Chiều ngày 19/10/2022, tại phường Phú Diễn, Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn việc xây dựng đô thị văn minh và lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tri Phương, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Thành phố; đồng chí Văn Thúy Hoa, UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện một số phòng, ngành liên quan Quận; Ban thường trực Ủy ban MTTQ các phường và đại diện ban công tác mặt trận các TDP.

Đồng chí Nguyễn Tri Phương, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Thành phố phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tri Phương, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Thành phố triển khai, hướng dẫn các văn bản của Trung ương, Thành phố về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Trung ương về nội dung xây dựng đô thị văn minh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Văn Thúy Hoa - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phát biểu

 

Tiếp đó, đồng chí Văn Thúy Hoa - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã quán triệt và triển khai kế hoạch của Ủy ban MTTQ Quận về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh. Trong đó nhấn mạnh:  Nội dung, hình thức, thời điểm, cách thức tổ chức, tỷ lệ lấy ý kiến; công khai kết quả và lưu giữ phiếu lấy ý kiến. Theo đó Ủy ban MTTQ các phường căn cứ Kế hoạch của MTTQ Quận tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận để xem xét, điều chỉnh.Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Quận cũng triển khai kế hoạch liên tịch giữa UBND và Ủy ban MTTQ Quận về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022”.

Qua Hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận của Quận và các phường nắm rõ những nội dung cơ bản, phương pháp, cách thức triển khai việc việc xây dựng đô thị văn minh và lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh đảm bảo khách quan, đúng quy định, quy trình, phản ánh trung thực, chính xác nhận xét của người dân. Qua đây phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh; thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng.

Tin - Ảnh: Bích Luyện - Hữu Định