Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 54
Tổng số truy cập: 7243052

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ và tập huấn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
Ngày đăng 24/05/2024 | 10:14  | Lượt xem: 125

Chiều ngày 21/5/2024, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ và tập huấn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024. Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) làm báo cáo viên lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn, có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Quận; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý TTXD Đô thị, Ban chỉ huy và Đội An ninh - Công an Quận; lãnh đạo UBND-UBMTTQ, công chức văn hóa - xã hội, Địa chính - Xây dựng các phường và Tổ trưởng các tổ dân phố.

 

Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên đã tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo như: Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; về tình hình tôn giáo Việt Nam; Tín ngưỡng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng; Quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; hiện tượng tôn giáo mới ‘tà đạo, đạo lạ”, “tổ chức bất hợp pháp”.

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp Quận và phường trực tiếp làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo hiểu rõ về công tác tôn giáo, nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo; nâng cao nhận thức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong toàn quận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Hữu Nam