Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 89
Tổng số truy cập: 7298807

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố -2023”
Ngày đăng 15/09/2023 | 11:37  | Lượt xem: 1262

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-SVHTT ngày 25/7/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về tổ chức Cuộc thi ảnh về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023;

Nhằm hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố -2023 do Thành phố tổ chức, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành văn bản tuyên truyền, vận động các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang sinh sống trên địa bàn Quận tích cực tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, phản ánh được các hành động đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc thành phố Hà Nội thực hiện các quy tắc ứng xử, có tính lan tỏa cao, làm phong phú và đa dạng hóa công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử Thành phố.

Thông qua cuộc thi góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả các quy tắc ứng xử của Thành phố, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 30/10/2023.

Địa chỉ gửi tác phẩm trực tiếp tại website: http://thianhquytacungxuhanhchinh2023.com

Thể lệ cuộc thi: Tại đây./.

Hằng Nhung