Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 70
Tổng số truy cập: 7325748

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Quận Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Ngày đăng 10/05/2024 | 16:06  | Lượt xem: 302

Ngày 16/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2023. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước hết hiệu lực.

Nghị định có 4 chương, 25 điều với một số điểm mới như: (1) UBND cấp xã có thẩm quyền công nhận hương ước, quy ước (trước đây, theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg thì UBND cấp huyện có thẩm quyền này). (2) UBND cấp xã có thẩm quyền han hành quyết định tạm ngừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần hương ước, quy ước; ban hành quyết định bãi bỏ toàn bộ hương ước, quy ước (trước đây, theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg thì tùy từng trường hợp mà UBND cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền tạm ngừng thực hiện hoặc bãi bỏ hương ước, quy ước). (3) Quy định Tổ soạn thảo hương ước, quy ước bao gồm các thành viên là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người có phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm sống và hiểu biết về pháp luật, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương. Đối với cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì Tổ soạn thảo phải có thành viên là già làng, trưởng bản và người biết tiếng dân tộc. (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg thì thành viên Tổ soạn thảo hương ước, quy ước phải là người có uy tín trong cộng đồng dân cư; có phẩm chất đạo đức tốt; có kinh nghiệm sống và có hiểu biết về pháp luật, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương; có đại diện phụ nữ tham gia. Đối với thôn, tổ dân phố vùng dân tộc thiểu số thì thành viên Tổ soạn thảo phải có sự tham gia của người dân tộc thiểu số biết tiếng dân tộc thiểu số).

Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 08/5/2024 về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ

Để triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Quận về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 08/5/2024 về Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về “xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư” trên địa bàn Quận. Tại kế hoạch nêu rõ về nội dung, phạm vi, trình tự thủ tục xây dựng quy ước tổ dân phố; hướng dẫn cụ thể cơ sở quy trình xây dựng quy ước tổ dân phố. Yêu cầu các tổ dân phố trên địa bàn xem xét xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa quy ước tổ dân phố xong trước tháng 11/2024 và triển khai thực hiện rộng rãi trong cộng đồng dân cư.

Xem chi tiết Kế hoạch số 261/KH-UBND: Tại đây.

Xem chi tiết Nghị định 61/2023/NĐ-CP: Tại đây./.

Hằng Nhung