Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 52
Tổng số truy cập: 6239729

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trao giải cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” và “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022
Ngày đăng 28/12/2022 | 11:50  | Lượt xem: 625

(BTLP) Sáng 27/12/2022, quận Bắc Từ Liêm trang trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trao giải cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp”; “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đại diện Ủy ban MTTQ Thành phố; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Quận ủy; lãnh đạo HĐND - UBND Quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, hội, đoàn thể thuộc Quận; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND, MTTQ, cán bộ văn hóa các phường và các ông, bà là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn Quận.

Đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận báo cáo

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một phong trào rộng lớn, liên quan đến tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Trong đó, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội là mục đích lớn nhất của phong trào. Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tuy nhiên vẫn ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền từ Quận đến cơ sở quận Bắc Từ Liêm đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo duy trì để phong trào không bị gián đoạn, việc triển khai luôn bám sát theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Kết quả xây dựng các danh hiệu văn hóa đạt được những kết quả tích cực, “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, được Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Kết quả, năm 2022, toàn quận Bắc Từ Liêm có 194/199 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 97,5%; 100/107 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 93,5%; tỷ lệ gia đình đình văn hóa đạt 91,2%.

Việc thực hiện việc cưới, tang văn minh, tiến bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đã có sự thay đổi trong nhận thức của người dân, tiết kiệm được nhiều cả về thời gian và vật chất. Đặc biệt, trong điều kiện, tình hình dịch Covid-19, Ban chỉ đạo các phường đã vận động người dân thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh, việc tổ chức đám cưới theo nếp sống văn minh được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Tỷ lệ hỏa táng đạt 87,5%.

Đồng chí Lê Thị Thu Hương - Trưởng BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương đề nghị Ban Chỉ đạo từ Quận đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tranh thủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Nâng cao chất lượng phong trào, tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh ”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “điển hình tiên tiến”, “gương người tốt, việc tốt”.

Các đồng chí Lãnh đạo trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022
Ban tổ chức trao thưởng cho đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2021-2022

Ban tổ chức trao thưởng cho các Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2022

Tại hội nghị, UBND Quận đã khen thưởng 18 tập thể, 21 cá nhân, 27 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2022. Trao quyết định công nhận và khen thưởng với 4 đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2021-2022.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tổ dân phố đạt giải Cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” và Cuộc thi “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố và trao giải Cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” năm 2022, cụ thể: 01 giải Nhất cho TDP Thượng Cát 1-phường Thượng Cát; 02 giải Nhì cho TDP Đống 2 - phường Cổ Nhuế 2 và TDP Xuân Lộc 4 - phường Xuân Đỉnh; 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các đơn vị có tuyến đường, ngõ tham gia cuộc thi. Trao giải cho 08 tổ dân phố có thành tích trong công tác triển khai, tham gia cuộc thi “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022, cụ thể: Trao 01 giải Nhất cho tổ dân phố số 5 - phường Xuân Tảo; 01 giải nhì cho tổ dân phố số Hoàng 17 - phường Cổ Nhuế 1, 01 giải Ba và 05 giải khuyến khích./.

Hằng Nhung