Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 40
Tổng số truy cập: 5951732

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quy tắc ứng xử
Ngày đăng 09/11/2020 | 08:46  | Lượt xem: 204

(BTLP) Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động về việc thực hiện nếp sống văn trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội và thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố trên địa bàn Quận. Trong tháng 10/2020, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận đã tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội và thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn Quận. Hội nghị được Nhân dân, cán bộ công chức, người lao động hưởng ứng tích cực.

Đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng - Ban tuyên giáo Thành ủy
trao đổi tại phường Liên Mạc

Tại hội nghị các đồng chí báo cáo viên, giảng viên cao cấp đã trao đổi một số nội dung chính về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với đó là nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

 Theo đó, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, đồng thời định hướng cho cán bộ Thủ đô các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - PGS. TS. giảng viên cao cấp - Nguyên viện trưởng viện văn hóa và phát triển- học viện chính trị quốc gia HCM trao đổi tại Hội nghị phường Xuân Tảo

Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng ban hành theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội, được triển khai thực hiện nhằm từng bước hình thành chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại; Góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Quy tắc ứng xử nơi công cộng được cụ thể hóa thành những tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với truyền thống văn hóa của người Hà Nội. Bên cạnh việc quán triệt phổ biến nội dung trọng tâm của các quy tắc ứng xử, đồng chí báo cáo viên cũng phân tích, đánh giá những kết quả tích cực cũng như những tồn tại hạn chế bước đầu trong việc triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố sau khi triển khai thực hiện.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng là một nội dung quan trọng mà đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh. Bằng những dẫn chứng cụ thể, sinh động đồng chí báo cáo viên đã lồng ghép nội dung tuyên truyền đến Nhân dân và cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn việc cần thiết nên thực hiện theo nếp sống văn minh; Thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, cấp ủy, chính quyền Thủ đô đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện xuống từng Quận, phường để nhân dân hiểu và thực hiện.

Để việc cưới, việc tang và lễ hội phát huy hiệu quả, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong dân về việc thực hiện quy ước văn hóa; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành quy ước nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người; triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục lấy tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa và danh hiệu thi đua của cán bộ, đảng viên.

Hình ảnh đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền tại phường Liên Mạc

 

Trong những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Quận có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc tổ chức đám cưới theo nếp sống mới đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, vui tươi; thực hiện đúng quy định về đăng ký, cấp giấy kết hôn tại trụ sở UBND. Đặc biệt, tổ chức cưới không còn tình trạng ăn uống linh đình, không hút thuốc lá, hạn chế rượu, bia, trang trọng, tiết kiệm. Cùng với đó, hầu hết các đám tang trên địa bàn cũng được tổ chức gọn nhẹ, không còn những hủ tục lạc hậu, tỷ lệ hỏa táng ngày càng tăng. Năm 2020,  tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn Quận đạt 86,7%. Các lễ hội truyền thống cũng đảm bảo các phần lễ, phần hội theo quy định phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể nói, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, loại bỏ những hủ tục, xây dựng nếp sống mới trong đời sống người dân.

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử đã dần đi vào cuộc sống và là chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Quận./.

Hằng Nhung