Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 85
Tổng số truy cập: 5676020

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu giai đoạn 2021-2025 xây dựng ít nhất 03/13 “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”
Ngày đăng 29/11/2021 | 12:40  | Lượt xem: 231

Nhận thức được việc xây dựng đô thị văn minh là việc làm hết sức cần thiết đối với xu thế phát triển của xã hội.Thời gian qua, cùng với việc quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã và đang chung sức, đồng lòng thực hiện tốt cá​c phong trào, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và môi trường sống an toàn, lành mạnh. Diện mạo đô thị quận Bắc Từ Liêm đang ngày càng xanh, sạch đẹp, đời sống văn hóa của người dân có nhiều chuyến biến rõ nét. Qua đó, góp phần xây dựng Quận trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

Giai đoạn 2021-2025, Quận phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, huy động nguồn xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái – bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng cơ bản; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từng bước xóa nghèo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm là đô thị “xanh, sạch, văn minh hiện đại”,… Yêu cầu việc triển khai xây dựng ‘Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị, lồng ghép với các phong trào của đơn vị trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể tập trung chỉ đạo thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm với giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Triển khai thực hiện các nội dung với phương châm huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, quận Bắc Từ Liêm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, hình thành những nếp sống văn minh, lối sống văn hóa; Tập trung vào lĩnh vực giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện chỉnh trang ngõ phố, phát triển giao thông đô thị phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 03/13 phường đạt “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Bên cạnh đó, Quận đã đặt ra 07 chỉ tiêu về nếp sống văn hóa và 07 chỉ tiêu về văn minh đô thị như: 100% hộ gia đình được tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 91,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; 97% TDP đtạ danh hiệu “TDP văn hóa”; 93,5% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đtạ chuẩn văn hóa; 100% các phường có Trung tâm văn hóa Thể thao; 100% TDP có điểm sinh hoạt cộng đồng; 100% số điểm vui chơi có dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời; phấn đấu kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ và tập trung xử lý dứt điểm 100% vụ việc vi phạm đất đai mới phát sinh; Phấn đấu xây dựng 02 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị gắn liền với tiêu chí tuyến phố thương mại và 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% các cột điện không sử dụng phải được di chuyển để không cản trở giao thông,…

Để đạt được 05 tiêu chuẩn xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị quận bắc Từ Liêm chung tay, đoàn kết thực hiện tốt 07 nội dung: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, liên tục, rộng rãi, có chiều sâu, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tài nội dung đến Nhân dân kịp thời, chính xác,  nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc xây dựng, giữ gìn, phát huy đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Tập trung tuyên truyền, phổ biển đầy đủ nội dung 5 tiêu chuẩn với 56 tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.(2) Triển khai tốt công tác xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, như: Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phân khu của Thành phố và Quận; tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển đô thị Quận, các dự án hạ tầng, tạo bước đột phá cho lĩnh vực quy hoạch, xây dựng đô thị; bảo vệ môi trường, đảm bảo đường thông hè thoáng tại các tuyến đường giao thông chính, các khu đô thị, khu dân cư, tổ dân phố góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống,… (3) Xây dựng nếp sống văn hóa, người Hà Nội thanh lịch văn minh, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở: Phát triển và duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; tiếp tục đẩy mạnh “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy,… (4) Hoàn thiện hạ tầng, các công trình công cộng về hành chính, văn hóa – xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị; (5) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự văn minh đô thị: Ban hành các tiêu chí về xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố không rác, ban hành quy định về một số tuyến đường,… (6) Phát triển kinh tế - xã hội: Phát triển kinh tế gắn với đô thị; tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Thành phố và Quận,… (7) Hằng năm, tổ chức chấm điểm đánh giá tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2021-2025,  toàn hệ thống chính trị Quận cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào, chuyển biến trong nhận thức, hành động. Tập trung nguồn lực đầu tư, huy động sự tham gia, đóng góp, ủng hộ của người dân. Đối với những tiêu chí khó cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tập trung cao, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời. Cùng đó là xây dựng các điển hình tiêu biểu, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt.

Kim Anh