Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 49
Tổng số truy cập: 5999597

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Phường Xuân Tảo tổ chức tuyên truyền thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố
Ngày đăng 04/07/2019 | 10:57  | Lượt xem: 431

(BTLP) Ngày 03/7, Đảng ủy - UBND phường Xuân Tảo đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn Thành phố tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan của phường; Đảng viên trong toàn Đảng bộ và đại diện Nhân dân các tổ dân phố. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Huyền Trang - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận; Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Xuân Tảo.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - Phó Trưởng khoa văn hóa học, Đại học văn hóa trao đổi một số nội dung chính về Quy tắc ứng xử

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - Phó Trưởng khoa văn hóa học, Đại học văn hóa trao đổi một số nội dung chính về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được ban hành nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, đồng thời định hướng cho cán bộ Thủ đô các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” được triển khai thực hiện nhằm từng bước hình thành chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại; Góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Quy tắc ứng xử nơi công cộng được cụ thể hóa thành những tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với truyền thống văn hóa của người Hà Nội. Bên cạnh việc quán triệt phổ biến nội dung trọng tâm của các quy tắc ứng xử, đồng chí giảng viên cũng phân tích, đánh giá những kết quả tích cực cũng như những tồn tại hạn chế bước đầu trong việc triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố sau hơn 01 năm triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo phường Xuân Tảo cũng chỉ đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan phường nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các chi bộ, các tổ dân phố tuyên truyền, phổ biến thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

 Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn